Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:277:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 277, 20 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 277

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
20 oktober 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1223/2007 av den 19 oktober 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1224/2007 av den 19 oktober 2007 om fastställande av tilldelningskoefficienter för licenser för export av ost till Förenta staterna under 2008 inom ramen för vissa GATT-kvoter

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1225/2007 av den 19 oktober 2007 om utfärdande av licenser för import av vitlök under delperioden 1 december 2007–29 februari 2008

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1226/2007 av den 17 oktober 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1227/2007 av den 19 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 712/2007 vad gäller de kvantiteter som omfattas av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1228/2007 av den 19 oktober 2007 om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1628/2004 beträffande import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1229/2007 av den 19 oktober 2007 om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1629/2004 beträffande import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Republiken Indien

18

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/672/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 15 oktober 2007 om utnämning av en österrikisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

22

 

 

2007/673/EG

 

*

Rådets beslut av den 15 oktober 2007 om ändring av rådets akt om antagande av regler för Europols analysregister

23

 

 

Kommissionen

 

 

2007/674/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 april 2007 om det statliga stöd N 575/04 som Frankrike genomfört till förmån för Ernault och åtgärd C 32/05 (f.d. N 250/05) enligt artikel 88.2 i EG-fördraget [delgivet med nr K(2007) 1405]  (1)

25

 

 

2007/675/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 17 oktober 2007 om inrättande av expertgruppen för frågor om människohandel

29

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1222/2007 av den 18 oktober 2007 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 (EUT L 275 av den 19.10.2007)

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top