EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:274:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 274, 18 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 274

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
18 oktober 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1209/2007 av den 17 oktober 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1210/2007 av den 17 oktober 2007 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor och äpplen)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1211/2007 av den 17 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1212/2007 av den 17 oktober 2007 om ändring av flera förordningar när det gäller KN-numren för vissa blomsterprodukter, viss frukt och vissa grönsaker samt vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1213/2007 av den 17 oktober 2007 om minskning för regleringsåret 2007/08 av stödet till producenter av vissa citrusfrukter till följd av att bearbetningströskeln har överskridits i vissa medlemsstater

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/668/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 juni 2007 om Europeiska gemenskapens medlemskap i Världstullorganisationen och om preliminärt utövande av de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet

11

 

 

Kommissionen

 

 

2007/669/EG

 

*

Kommissionens beslut av 15 oktober 2007 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektin, pyridalil och Spodoptera littorali nukleopolyedervirus i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2007) 4647]  (1)

15

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/670/GUSP av den 1 oktober 2007 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om Nya Zeelands deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

17

Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om Nya Zeelands deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

18

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top