EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:257:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 257, 03 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 257

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
3 oktober 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1145/2007 av den 2 oktober 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1146/2007 av den 2 oktober 2007 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2008 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1147/2007 av den 1 oktober 2007 om förbud mot fiske efter liten hälleflundra i NAFO-vatten 3 LMNO med fartyg som seglar under portugisisk flagg

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1148/2007 av den 2 oktober 2007 om förbud mot fiske efter beryxar i ICES-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter) med fartyg som seglar under spansk flagg

11

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/51/EG av den 25 september 2007 om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver (1)

13

 

 

BESLUT SOM ANTAGITS GEMENSAMT AV EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1149/2007/EG av den 25 september 2007 om inrättande, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”, av det särskilda programmet ”Civilrätt” för perioden 2007–2013

16

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1150/2007/EG av den 25 september 2007 om inrättande för perioden 2007–2013 av det särskilda programmet ”Förebyggande av och information om narkotikamissbruk” som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”

23

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

2007/636/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 september 2007 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för en studie om förekomsten av Salmonella spp. hos populationer av avelssvin vilken ska genomföras i medlemsstaterna [delgivet med nr K(2007) 4434]

30

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top