EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:246:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 246, 21 september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 246

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
21 september 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1087/2007 av den 18 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1487/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa appreterade polyesterfilamentvävnader med ursprung i Folkrepubliken Kina

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1088/2007 av den 20 september 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1089/2007 av den 20 september 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2007 inom ramen för den tullkvot för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 812/2007

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1090/2007 av den 20 september 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2007 inom ramen för den tullkvot för import av griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 979/2007

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1091/2007 av den 20 september 2007 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2007 inom ramen för de tullkvoter för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 806/2007

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1092/2007 av den 20 september 2007 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden september 2007 genom förordning (EG) nr 2021/2006

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1093/2007 av den 20 september 2007 om fastställande av en tilldelningskoefficient för de ansökningar om importlicens som inlämnas inom ramen för den importtullkvot som öppnats genom förordning (EG) nr 964/2007 för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1094/2007 av den 19 september 2007 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr 451/2000 samt om ändring av förordning (EG) nr 2229/2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (1)

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1096/2007 av den 20 september 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1097/2007 av den 20 september 2007 om utfärdande av exportlicens för vin

31

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/614/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 30 januari 2007 om kommissionens ingående av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Japans regering om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning

32

Avtal mellan Japans regering och Europeiska atomenergigemenskapen om gemensamt genomförande av verksamhet enligt strategin med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning

34

 

 

Kommissionen

 

 

2007/615/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 september 2007 om att inte ta upp benfurakarb i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2007) 4285]  (1)

47

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1086/2007 av den 19 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1054/2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick (EUT L 245 av den 20.9.2007)

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top