EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:243:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 243, 18 september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 243

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
18 september 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1063/2007 av den 17 september 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1064/2007 av den 17 september 2007 om ändring med avseende på avilamycin av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1065/2007 av den 17 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr 493/2006 när det gäller övergångsbestämmelserna inom ramen för reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för socker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1066/2007 av den 17 september 2007 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa mangandioxider med ursprung i Sydafrika

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2007 av den 17 september 2007 om upptagandet av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Staffordshire Cheese (SUB))

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1068/2007 av den 17 september 2007 om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar Queso Nata de Cantabria (SUB)

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1069/2007 av den 17 september 2007 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av polyvinylalkohol med ursprung i Folkrepubliken Kina

23

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/55/EG av den 17 september 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av azinfosmetyl (1)

41

 

*

Kommissionens direktiv 2007/56/EG av den 17 september 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av azoxystrobin, klortalonil, deltametrin, hexaklorbenzen, ioxynil, oxamyl och quinoxyfen (1)

50

 

*

Kommissionens direktiv 2007/57/EG av den 17 september 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av ditiokarbamater (1)

61

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/612/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 april 2007 om det statliga stöd C 14/06 som Belgien planerar att genomföra för General Motors Belgium i Antwerpen [delgivet med nr K(2007) 435]  (1)

71

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top