EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:215:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 215, 18 augusti 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 215

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
18 augusti 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 966/2007 av den 17 augusti 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 967/2007 av den 17 augusti 2007 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (bordsdruvor)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 968/2007 av den 17 augusti 2007 beträffande gemenskapens bidrag till de kostnader för omstrukturering och omställning som anges i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 för vinåret 2007/08

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 969/2007 av den 17 augusti 2007 om ändring för åttiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 970/2007 av den 17 augusti 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1184/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som hindrar fredsprocessen och bryter mot internationell rätt i konflikten i Darfurområdet i Sudan

16

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/563/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 1 augusti 2007 om ändring av beslut 2006/504/EG om särskilda villkor för vissa livsmedel med ursprung i vissa tredjeländer på grund av risken att de kan innehålla aflatoxiner med avseende på mandlar och mandelprodukter som har sitt ursprung i eller sänds från Förenta staterna [delgivet med nr K(2007) 3613]  (1)

18

 

 

2007/564/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 augusti 2007 om undantag av vissa tjänster inom postsektorn i Finland, förutom på Åland, från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster [delgivet med nr K(2007) 3700]  (1)

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 192/2007 av den 22 februari 2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien, Indonesien, Malaysia, Republiken Korea, Thailand och Taiwan till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång och en partiell interimsöversyn i enlighet med artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EG) nr 384/96 (EUT L 59 av den 27.2.2007)

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top