Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:198:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 198, 31 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 198

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
31 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 906/2007 av den 23 juli 2007 om avslutande av interimsöversynen av antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1910/2006 på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan och upphävande av de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1910/2006

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 907/2007 av den 23 juli 2007 om upphävande av antidumpningstullen på import av karbamid med ursprung i Ryssland, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96 och om avslutande av den partiella interimsöversynen enligt artikel 11.3 av sådan import med ursprung i Ryssland

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 908/2007 av den 30 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 909/2007 av den 30 juli 2007 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 910/2007 av den 30 juli 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 911/2007 av den 30 juli 2007 om fastställande av exportbidragen för malt

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 912/2007 av den 30 juli 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 913/2007 av den 30 juli 2007 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

30

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/539/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 juli 2007 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av vissa kamerasystem med ursprung i Japan

32

 

 

2007/540/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 juli 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 när det gäller användningen av halon 2402 i Bulgarien [delgivet med nr K(2007) 3594]

35

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top