Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:196:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 196, 28 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 196

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
28 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 895/2007 av den 27 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 896/2007 av den 27 juli 2007 om införande av en preliminär antidumpningstull beträffande import av dihydromyrcenol med ursprung i Indien

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 897/2007 av den 27 juli 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 898/2007 av den 27 juli 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 41/2007 när det gäller fångstbegränsningar för bestånden av skarpsill i EG-vatten i ICES-områdena IIa och IV

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 899/2007 av den 27 juli 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 angående anpassning av KN-nummer för vissa ämnen som bryter ned ozonskiktet och blandningar som innehåller sådana ämnen i syfte att ta hänsyn till ändringar av Kombinerade nomenklaturen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 900/2007 av den 27 juli 2007 om en stående anbudsinfordran till och med utgången av regleringsåret 2007/2008 för fastställande av exportbidrag för vitsocker

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 901/2007 av den 27 juli 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 902/2007 av den 27 juli 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 903/2007 av den 27 juli 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 904/2007 av den 27 juli 2007 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 905/2007 av den 27 juli 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 68:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

39

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/534/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 september 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Ärende nr COMP/F/38.456 – Bitumen [Nederländerna]) [delgivet med nr K(2006) 4090]

40

 

 

2007/535/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 juli 2007 om avslutande av antisubventionsförfarandet beträffande import av dihydromyrcenol med ursprung i Indien

45

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2007/536/EG

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 20 juli 2007 om ändring av riktlinje ECB/2006/28 om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (ECB/2007/6)

46

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2007/537/GUSP

 

*

Beslut DARFUR/6/2007 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 18 juli 2007 om utnämning av en militär rådgivare till Europeiska unionens särskilda representant för Sudan

48

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2007/538/EG

 

*

Beslut fattat av Europols styrelse den 18 juli 2007 om godkännande av de villkor och förfaranden som föreskrivs av Europol om justering av beloppen i bilagan till styrelsens beslut av den 16 november 1999 om skatter på löner och arvoden som betalas till Europols personal till förmån för Europol

49

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top