Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:192:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 192, 24 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 192

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
24 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 865/2007 av den 10 juli 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 866/2007 av den 23 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 234/2004 beträffande vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 867/2007 av den 23 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 868/2007 av den 23 juli 2007 om registrering av beteckningar i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar”Miel de Galicia eller Mel de Galicia (SGB)

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 869/2007 av den 23 juli 2007 om frisläppande av säkerheter kopplade till importrättigheter avseende vissa importtullkvoter inom nötköttssektorn till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 870/2007 av den 20 juli 2007 om förbud mot fiske efter torsk delsektionerna 25–32 (EG-vatten) i Östersjön med fartyg som seglar under tysk flagg

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 871/2007 av den 23 juli 2007 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2007 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

22

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/518/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 10 juli 2007 om utnämning av en spansk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

25

 

 

2007/519/EG

 

*

Rådets beslut av den 16 juli 2007 om ändring av del 2 i Schengens rådfrågningssystem (tekniska specifikationer)

26

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/520/GUSP av den 23 juli 2007 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2006/304/GUSP om inrättande av en planeringsgrupp inom EU (EUPT Kosovo) för en eventuell EU-ledd krishanteringsinsats på rättsstatsområdet och eventuellt andra områden i Kosovo

28

 

*

Rådets beslut 2007/521/GUSP av den 23 juli 2007 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/293/GUSP om förnyande av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (Icty) uppgift

30

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top