EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:184:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 184, 14 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 184

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
14 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 824/2007 av den 10 juli 2007 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2007–2009 (1)

1

Uttalande från kommissionen och rådet

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 825/2007 av den 13 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 826/2007 av den 13 juli 2007 om den 35:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 827/2007 av den 13 juli 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 juli 2007

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 828/2007 av den 13 juli 2007 om permanent och preliminärt godkännande av vissa fodertillsatser (1)

12

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag

17

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/38/EG av den 11 juli 2007 om eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen

25

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/496/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juli 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 3327]  (1)

29

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2007/497/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 3 juli 2007 om regler för upphandling (ECB/2007/5)

34

 

 

 

*

Meddelande till läsarna (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top