Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:183:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 183, 13 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 183

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
13 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 814/2007 av den 12 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 815/2007 av den 12 juli 2007 om införande av beteckningar i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ”Τροιζηνία” (Exeretiko partheno eleolado ”Trizinia”) (SUB))

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 816/2007 av den 12 juli 2007 om öppnande av årliga tullkvoter för import från Turkiet av vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3448/93

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 817/2007 av den 12 juli 2007 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 818/2007 av den 12 juli 2007 om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 819/2007 av den 12 juli 2007 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen och persikor)

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 820/2007 av den 12 juli 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 821/2007 av den 12 juli 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 822/2007 av den 12 juli 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 38/2007

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 823/2007 av den 12 juli 2007 om förbud mot fiske efter fjällbrosmar i ICES-områdena VIII och IX (EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter) med fartyg som seglar under fransk flagg

21

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/490/EG

 

*

Rådets beslut av den 5 juni 2007 om upphävande av beslut 2003/89/EG om att det föreligger ett alltför stort underskott i Tyskland

23

 

 

2007/491/EG

 

*

Rådets beslut av den 10 juli 2007 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

25

 

 

Kommissionen

 

 

2007/492/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 24 januari 2007 om det statliga stöd C 38/2005 (f.d. NN 52/2004) som Tyskland beviljat Biria-koncernen [delgivet med nr K(2007) 130]  (1)

27

 

 

2007/493/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 februari 2007 om den stödordning som Italien planerar att genomföra enligt artikel 60 i regionen Siciliens lag nr 17/2004 – nr C 34/2005 (f.d. N 113/2005) [delgivet med nr K(2007) 284]  (1)

41

 

 

2007/494/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 mars 2007 om statligt stöd nr C 41/2004 (f.d. N 221/2004) Portugal – Investeringsstöd till ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. [delgivet med nr K(2007) 638]  (1)

46

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2005/495/GUSP av den 11 oktober 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brunei, Singapore, Malaysia, Thailand och Filippinerna om de staternas deltagande i Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Aceh (Indonesien) (Aceh Monitoring Mission – AMM)

51

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brunei Darussalam om Brunei Darussalams deltagande i Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Aceh (Indonesien) (Aceh Monitoring Mission – AMM)

52

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore om Republiken Singapores deltagande i Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Aceh (Indonesien) (Aceh Monitoring Mission – AMM)

58

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Malaysia om Malaysias deltagande i Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Aceh (Indonesien) (Aceh Monitoring Mission – AMM)

64

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Thailand om Konungariket Thailands deltagande i Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Aceh (Indonesien) (Aceh Monitoring Mission – AMM)

70

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinerna om Republiken Filippinernas deltagande i Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Aceh (Indonesien) (Aceh Monitoring Mission – AMM)

76

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top