EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:175:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 175, 05 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 175

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
5 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 783/2007 av den 25 juni 2007 om beviljande av undantag för Bulgarien och Rumänien från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 2371/2002 avseende referensnivåer för fiskeflottor

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 784/2007 av den 4 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 785/2007 av den 4 juli 2007 om godkännande av 6-fytas EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertillsats (1)

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 786/2007 av den 4 juli 2007 om godkännande av endo-1,4-beta-mannanas EC 3.2.1.78 (Hemicell) som fodertillsats (1)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 787/2007 av den 4 juli 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (1)

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 788/2007 av den 4 juli 2007 om fastställande av den tilldelningskoefficient som skall tillämpas på ansökningar om importlicenser som lämnas in 25 juni–2 juli 2007 inom den gemenskapstullkvot för majs som öppnas genom förordning (EG) nr 969/2006

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 789/2007 av den 4 juli 2007 om ändring för elfte gången av förordning (EG) nr 1763/2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 790/2007 av den 4 juli 2007 om förbud mot fiske efter tunga i område IIIa, gemenskapens vatten IIIb, IIIc och IIId med fartyg som seglar under svensk flagg

29

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/460/EG

 

*

AVS–EG-ministerrådets beslut nr 1/2007 av den 25 maj 2007 om omfördelning av en del av reserven i nionde Europeiska utvecklingsfondens (EUF) anslag för långsiktig utveckling till anslaget för samarbete mellan AVS-staterna inom ramen för nionde EUF:s anslag för regionalt samarbete och regional integration

31

 

 

2007/461/EG

 

*

AVS–EG-Ministerrådets beslut nr 2/2007 av den 25 maj 2007 om att möjliggöra ytterligare bilaterala bidrag, som skall förvaltas av kommissionen, för att stödja målsättningarna för den fredsbevarande resursen för Afrika

35

 

 

2007/462/EG

 

*

AVS–EG-ministerrådets beslut nr 3/2007 av den 25 maj 2007 om ändring av beslut nr 3/2001 om tilldelning av medel till Somalia från åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden

36

 

 

Kommissionen

 

 

2007/463/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 juli 2007 om ändring av beslut 2005/942/EG om bemyndigande för medlemsstaterna att fatta beslut enligt rådets direktiv 1999/105/EG angående garantier avseende skogsodlingsmaterial producerat i tredjeländer [delgivet med nr K(2007) 3173]

37

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 743/2007 av den 28 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick (EUT L 169 av den 29.6.2007)

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top