EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:172:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 172, 30 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 172

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
30 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 753/2007 av den 28 juni 2007 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

1

Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Grönlands lokala regering å andra sidan

4

Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan

9

 

*

Rådets förordning (EG) nr 754/2007 av den 28 juni 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 1941/2006, (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 41/2007 när det gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 755/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 756/2007 av den 29 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 3223/94 om tillämpningsföreskrifter till importsystemet för frukt och grönsaker

41

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 757/2007 av den 29 juni 2007 om permanent godkännande av vissa fodertillsatser (1)

43

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 758/2007 av den 29 juni 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

47

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 759/2007 av den 29 juni 2007 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för korv med ursprung i Island

48

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 760/2007 av den 29 juni 2007 om ändring för åttionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 761/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 juli 2007

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 762/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

55

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 763/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 764/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för malt

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 765/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

61

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 766/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

63

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 767/2007 av den 29 juni 2007 om den 34:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II

65

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 768/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 34:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

66

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 769/2007 av den 29 juni 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 66:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

68

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 770/2007 av den 29 juni 2007 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 529/2007 för fryst kött av nötkreatur

69

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 771/2007 av den 29 juni 2007 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2007–30 juni 2008 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 545/2007 för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning

70

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/42/EG av den 29 juni 2007 om material och produkter av regenererad cellulosafilm som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kodifierad version) (1)

71

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/452/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 juni 2007 om rättelse av direktiv 2006/132/EG om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av procymidon som verksamt ämne [delgivet med nr K(2007) 3066]  (1)

83

 

 

2007/453/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk [delgivet med nr K(2007) 3114]  (1)

84

 

 

2007/454/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 29 juni 2007 om ändring av beslut 2006/415/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 3183]  (1)

87

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/455/GUSP av den 25 juni 2007 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/161/GUSP om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

89

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top