EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:157:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 157, 19 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 157

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
19 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 676/2007 av den 11 juni 2007 om upprättande av en flerårig plan för fiske som utnyttjar bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 677/2007 av den 18 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 678/2007 av den 18 juni 2007 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen, persikor)

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 679/2007 av den 18 juni 2007 om fastställande för regleringsåret 2007/08 av stödbeloppet för persikor avsedda för bearbetning

12

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/35/EG av den 18 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 76/756/EEG för anpassning till den tekniska utvecklingen när det gäller montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1)

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/420/EG

 

*

Rådets beslut av den 11 juni 2007 om utnämning av en ledamot i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

17

 

 

Kommissionen

 

 

2007/421/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juni 2007 om upphävande av beslut 96/587/EG om offentliggörande av förteckningen över de erkända organisationer som medlemsstaterna har anmält i enlighet med rådets direktiv 94/57/EG [delgivet med nr K(2007) 2379]  (1)

18

 

 

2007/422/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 18 juni 2007 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Argentina, Australien och Förenta staterna [delgivet med nr K(2007) 2498]  (1)

19

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/423/GUSP av den 18 juni 2007 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/293/GUSP om förnyande av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (Icty) uppgift

23

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top