Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:156:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 156, 16 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 156

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
16 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 671/2007 av den 11 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 672/2007 av den 15 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 673/2007 av den 15 juni 2007 om den 33:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 674/2007 av den 15 juni 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 juni 2007

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 675/2007 av den 15 juni 2007 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicenser som lämnats in under de första tio dagarna i juni 2007 för smör med ursprung i Nya Zeeland enligt kvotnummer 09.4195 och 09.4182 kan godkännas

10

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2007/33/EG av den 11 juni 2007 om bekämpning av potatiscystnematod och om upphävande av direktiv 69/465/EEG

12

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/414/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 februari 2007 om statligt stöd C 36/2004 (f.d. N 220/2004) – Portugal – Stöd för utländska direktinvesteringar till Cordex, Companhia Industrial Têxtil SA [delgivet med nr K(2007) 474]  (1)

23

 

 

2007/415/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juni 2007 om att inte ta upp karbosulfan i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2007) 2463]  (1)

28

 

 

2007/416/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juni 2007 om att inte ta upp karbofuran i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2007) 2467]  (1)

30

 

 

2007/417/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 juni 2007 om att inte ta upp diuron i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2007) 2468]  (1)

32

 

 

2007/418/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juni 2007 om inrättande av en högnivågrupp för den kemiska industrins konkurrenskraft i Europeiska unionen

34

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

37

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/952/EG av den 20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster (EUT L 378 av den 27.12.2006)

38

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top