EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:155:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 155, 15 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 155

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
15 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 655/2007 av den 14 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 656/2007 av den 14 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 586/2001 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik med avseende på definitionen av industriella huvudgrupper

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 657/2007 av den 14 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik när det gäller fastställandet av europeiska urvalsplaner

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 658/2007 av den 14 juni 2007 om ekonomiska sanktioner vid åsidosättande av vissa åligganden som fastställts i samband med godkännanden för försäljning som beviljats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 659/2007 av den 14 juni 2007 om öppnande och förvaltning av importtullkvoter för tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergsraser som inte är slaktboskap

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 660/2007 av den 14 juni 2007 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 661/2007 av den 14 juni 2007 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 581/2004

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 662/2007 av den 14 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 663/2007 av den 14 juni 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 664/2007 av den 14 juni 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 38/2007

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 665/2007 av den 14 juni 2007 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 666/2007 av den 14 juni 2007 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 667/2007 av den 14 juni 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 668/2007 av den 14 juni 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 669/2007 av den 14 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 195/2007 om inledande av uppköp av smör i vissa medlemsstater för perioden 1 mars–31 augusti 2007

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 670/2007 av den 14 juni 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

46

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/34/EG av den 14 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 70/157/EEG vad gäller tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen (1)

49

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/409/EG

 

*

Rådets beslut av den 11 juni 2007 om ändring av beslut 2004/585/EG om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

68

 

 

Kommissionen

 

 

2007/410/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 juni 2007 om åtgärder för att förhindra att potato spindle tuber viroid förs in till och sprids inom gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 2451]

71

 

 

2007/411/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 juni 2007 om förbud mot utsläppande på marknaden av produkter som härrör från nötkreatur som är födda eller uppfödda i Förenade kungariket före den 1 augusti 1996, oavsett syfte, och om undantagande av sådana djur från vissa av de kontroller och utrotningsåtgärder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och om upphävande av beslut 2005/598/EG [delgivet med nr K(2007) 2473]

74

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/412/RIF av den 12 juni 2007 om ändring av beslut 2002/348/RIF om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension

76

 

 

2007/413/RIF

 

*

Beslut av de avtalsslutande parterna församlade i rådet av den 12 juni 2007 om antagande av bestämmelser om tillämpning av artikel 6a i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen)

78

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top