EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:129:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 129, 17 maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 129

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtionde årgången
17 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 541/2007 av den 16 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 542/2007 av den 16 maj 2007 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 7–11 maj 2007 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 543/2007 av den 16 maj 2007 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delkvoten maj 2007 genom förordning (EG) nr 2021/2006

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 544/2007 av den 16 maj 2007 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar Baena (SUB)

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 545/2007 av den 16 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning (1 juli 2007–30 juni 2008)

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 546/2007 av den 16 maj 2007 om förbud mot fiske efter sill i delsektionerna 25–27, 28.2 och 29 och 32 i Östersjön med fartyg som seglar under tysk flagg

23

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/340/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 april 2007 om ingåendet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse

25

 

*

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Europeiska unionen och Ryska federationen

27

 

*

Protokoll till avtalet gällande medlemsstater som inte till fullo tillämpar Schengenregelverket

35

 

 

2007/341/EG

 

*

Rådets beslut av den 19 april 2007 om ingåendet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande

38

 

*

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande

40

 

 

Kommissionen

 

 

2007/342/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 maj 2007 om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Belgien i ICES-områdena IV, VIIa och VIId [delgivet med nr K(2007) 2072]  ( 1 )

61

 

 

2007/343/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 maj 2007 om tillstånd för utsläppande på marknaden av olja med tillsats av fytosteroler eller fytostanoler som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2007) 2073]

63

 

 

2007/344/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 maj 2007 om harmoniserad tillgång till information om spektrumanvändningen inom gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 2085]  ( 1 )

67

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top