EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:128:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 128, 16 maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 128

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
16 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 534/2007 av den 15 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 535/2007 av den 15 maj 2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 maj 2007

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 537/2007 av den 15 maj 2007 om godkännande av jäsningsprodukten av Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) som fodertillsats (1)

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 538/2007 av den 15 maj 2007 om godkännande av ett nytt användningsområde för Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertillsats (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 540/2007 av den 15 maj 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1483/2006 när det gäller de kvantiteter som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

26

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/27/EG av den 15 maj 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-metylcyklopropen, MCPA och MCPB, tolylfluanid och tritikonazol (1)

31

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/335/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 21 mars 2007 om den stödordning C 18/2006 (ex N 524/2005) som Italien planerar att genomföra till förmån för små och medelstora företag [delgivet med nr K(2007) 1175]  (1)

43

 

 

2007/336/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2007 om ekonomiskt stöd från gemenskapen för 2007 till vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2007) 1930]

45

 

 

2007/337/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 maj 2007 om godkännande av system med automatisk indragning av fisketillstånd vid överträdelser, utvecklade av Danmark, Tyskland och Förenade kungariket [delgivet med nr K(2007) 2036]

49

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/338/GUSP av den 14 maj 2007 om förlängning av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top