EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:125:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 125, 15 maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 125

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
15 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 530/2007 av den 8 maj 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 531/2007 av den 14 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 532/2007 av den 14 maj 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter och förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/332/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 april 2007 om införande av allmän trafikplikt på vissa flyglinjer från och till Sardinien med stöd av artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 1712]

16

 

 

2007/333/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2007 om tillåtelse för medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånd som beviljats de nya verksamma ämnena benalaxyl-M, fluoxastrobin, protiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen och sulfurylfluorid [delgivet med nr K(2007) 1929]  (1)

27

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/334/GUSP av den 14 maj 2007 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2006/304/GUSP om inrättande av en planeringsgrupp inom EU (EUPT Kosovo) för en eventuell EU-ledd krishanteringsinsats på rättsstatsområdet och eventuellt andra områden i Kosovo

29

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2007/319/EG av den 8 september 2006 om statligt stöd nr C 45/04 (f.d. NN 62/04) till förmån för den tjeckiska ståltillverkaren Třinecké železárny, a.s. (EUT L 119 av den 9.5.2007)

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top