Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:123:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 123, 12 maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 123

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
12 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 519/2007 av den 7 maj 2007 om ändring av förordning (EG) nr 527/2003 om tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 520/2007 av den 7 maj 2007 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter och om upphävande av förordning (EG) nr 973/2001

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 521/2007 av den 11 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 522/2007 av den 11 maj 2007 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 31:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 523/2007 av den 11 maj 2007 om den 31:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel II

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 524/2007 av den 11 maj 2007 om den 31:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, kapitel III

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 525/2007 av den 11 maj 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 63:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 526/2007 av den 11 maj 2007 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 527/2007 av den 10 maj 2007 om förbud mot fiske efter sill i EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena V, VI och VII med fartyg som seglar under spansk flagg

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 528/2007 av den 10 maj 2007 om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten i ICES-områdena I och II med fartyg som seglar under portugisisk flagg

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 529/2007 av den 11 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2007–30 juni 2008)

26

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/330/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 4 maj 2007 om hävande av förbudet mot befordran av vissa animalieprodukter på ön Cypern enligt rådets förordning (EG) nr 866/2004 och om villkor för befordran av dessa produkter [delgivet med nr K(2007) 1911]  (1)

30

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/331/EG

 

*

Kommissionens rekommendation av den 3 maj 2007 om övervakning av akrylamidhalterna i livsmedel [delgivet med nr K(2007) 1873]  (1)

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top