Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:117:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 117, 05 maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 117

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
5 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 493/2007 av den 4 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 494/2007 av den 4 maj 2007 om ändring av förordning (EG) nr 486/2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 maj 2007

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 495/2007 av den 4 maj 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 3077/78 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 496/2007 av den 4 maj 2007 om ändring av förordning (EG) nr 600/2005 med avseende på införande av ett gränsvärde för restsubstanser för fodertillsatsen Salinomax 120G som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser (1)

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 497/2007 av den 4 maj 2007 om godkännande av endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fodertillsats (1)

11

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/304/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av Bt176 (SYN-EV176-9)-majs och produkter som framställts därav [delgivet med nr K(2007) 1804]

14

 

 

2007/305/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) och produkter som framställts därav [delgivet med nr K(2007) 1805]

17

 

 

2007/306/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf2 (ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5) och produkter som framställts därav [delgivet med nr K(2007) 1806]

20

 

 

2007/307/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-raps och produkter som framställts därav [delgivet med nr K(2007) 1809]

23

 

 

2007/308/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av produkter som framställts av GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6)-majs [delgivet med nr K(2007) 1810]

25

 

 

2007/309/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 april 2007 om ett finansiellt bidrag från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Ungern 2006 [delgivet med nr K(2007) 1818]

27

 

 

2007/310/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 april 2007 om ett finansiellt bidrag från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Danmark 2006 [delgivet med nr K(2007) 1820]

29

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut 2006/930/EG av den 28 november 2006 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska gemenskapen (EUT L 355 av den 15.12.2006)

31

 

*

Rättelse till rådets beslut 2006/963/EG av den 18 december 2006 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Brasilien om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen (EUT L 397 av den 30.12.2006)

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top