EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:115:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 115, 03 maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 115

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
3 maj 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 489/2007 av den 2 maj 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/268/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 april 2007 om genomförande av övervakningsprogram i medlemsstaterna avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar och om ändring av beslut 2004/450/EG [delgivet med nr K(2007) 1554]

3

 

 

2007/269/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 april 2007 om skyddsåtgärder när det gäller equin infektiös anemi i Rumänien [delgivet med nr K(2007) 1652]  (1)

18

 

 

2007/270/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 april 2007 om ett finansiellt bidrag från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Nederländerna 2006 [delgivet med nr K(2007) 1746]

20

 

 

2007/271/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 23 april 2007 om gemenskapens finansiella bidrag till den konferens om utrotning av rabies i Eurasien som anordnas av Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) 2007

22

 

 

2007/272/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2007 om ett finansiellt bidrag från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Förenade kungariket 2006 [delgivet med nr K(2007) 1785]

24

 

 

2007/273/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 april 2007 om ett finansiellt bidrag från gemenskapen till nödåtgärder för bekämpning av aviär influensa i Tyskland 2006 [delgivet med nr K(2007) 1786]

26

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om dagen för ikraftträdande av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske

28

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/274/RIF av den 23 april 2007 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta staters regering om säkerhet för sekretessbelagda uppgifter

29

Avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta staters regering om säkerhet för sekretessbelagda uppgifter

30

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top