Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:103:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 103, 20 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 103

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
20 april 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 423/2007 av den 19 april 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 424/2007 av den 19 april 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 425/2007 av den 19 april 2007 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 426/2007 av den 19 april 2007 om fastställande av den tilldelningskoefficient som skall tillämpas på ansökningar om importlicenser som lämnats den 17 april 2007 inom den gemenskapstullkvot för maniokstärkelse med ursprung i Thailand som öppnas genom förordning (EG) nr 2402/96

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 427/2007 av den 19 april 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 428/2007 av den 19 april 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 429/2007 av den 19 april 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 430/2007 av den 19 april 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 38/2007

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 431/2007 av den 19 april 2007 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

47

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/237/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 april 2007 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Kanada, Nya Zeeland och Förenta staterna [delgivet med nr K(2007) 1582]  (1)

49

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/238/GUSP av den 19 april 2007 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Sudan

52

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (EUT L 308 av den 25.11.2005)

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top