EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:097:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 97, 12 april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 97

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
12 april 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 387/2007 av den 11 april 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 388/2007 av den 11 april 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 389/2007 av den 11 april 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 390/2007 av den 11 april 2007 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av peroxosulfater (persulfater) med ursprung i Amerikas förenta stater, Folkrepubliken Kina och Taiwan

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 391/2007 av den 11 april 2007 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG) nr 861/2006 när det gäller utgifter som medlemsstaterna har för att genomföra övervaknings- och kontrollsystemen för den gemensamma fiskeripolitiken

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 392/2007 av den 11 april 2007 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 2–6 april 2007 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

39

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/21/EG av den 10 april 2007 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG när det gäller sista giltighetsdag för införandet i bilaga I av de verksamma ämnena azoxystrobin, imazalil, kresoxim-metyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadionkalcium och fluroxipyr (1)

42

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/226/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 april 2007 om förlängning av tidsfristen för utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen som inte granskats inom det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG [delgivet med nr K(2007) 1545]

47

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2007/19/EG av den 30 mars 2007 om ändring av direktiv 2002/72/EG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och av rådets direktiv 85/572/EEG om förteckning över simulatorer som skall användas för undersökning av migration av beståndsdelar i material och produkter av plast avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 91 av den 31.3.2007)

50

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 372/2007 av den 2 april 2007 om fastställande av tillfälliga migrationsgränser för mjukgörare i lockpackningar avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 92 av den 3.4.2007)

70

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top