EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:090:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 90, 30 mars 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 90

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
30 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 337/2007 av den 27 mars 2007 om anpassning från och med den 1 januari 2007 av ersättningsbeloppen vid tjänsteresor i Bulgarien och Rumänien för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 338/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 339/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 340/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 342/2007 av den 29 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 489/2005 när det gäller fastställande av interventionsorter och interventionsorganens övertagande av paddyris till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 343/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 344/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 345/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 346/2007 av den 29 mars 2007 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 347/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 348/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 349/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 350/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 351/2007 av den 29 mars 2007 om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 352/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 38/2007

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 353/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 354/2007 av den 29 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 195/2007 om inledande av uppköp av smör i vissa medlemsstater för perioden 1 mars–31 augusti 2007

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 355/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

48

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 356/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

50

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 357/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av exportbidragen för malt

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 358/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 359/2007 av den 29 mars 2007 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

56

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag

58

 

 

Kommissionen

 

 

2007/199/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 december 2006 om den stödordning för forskning och utveckling inom luftfartssektorn som Belgien har genomfört [delgivet med nr K(2006) 5792]  (1)

73

 

 

2007/200/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 december 2006 om det statliga stöd till forskning och utveckling som Belgien har genomfört till förmån för Techspace Aero [delgivet med nr K(2006) 5799]  (1)

79

 

 

2007/201/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 mars 2007 om ändring av kommissionens beslut 2002/757/EG om tillfälliga nödåtgärder när det gäller växtskydd för att hindra att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. förs in till och sprids inom gemenskapen [delgivet med nr K(2007) 1292]

83

 

 

2007/202/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 27 mars 2007 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt med avseende på vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn i Polen [delgivet med nr K(2007) 1305]  (1)

86

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull och handelsavtalet (GATT) 1994

92

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull och handelsavtalet (GATT) 1994

92

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Malaysia i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull och handelsavtalet (GATT) 1994

92

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen

92

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Brasilien om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen

93

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Uruguay om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen

93

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2007/203/GUSP av den 27 mars 2007 om förlängning av mandatet för den EU-grupp som skall bidra till förberedelserna inför inrättandet av ett eventuellt internationellt civilt uppdrag i Kosovo, som även innefattar Europeiska unionens särskilda representant (ICM/EUSR-förberedelsegrupp)

94

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top