Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:078:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 78, 17 mars 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 78

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
17 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 280/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 281/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 27:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 282/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 27:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 283/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 27:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 284/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 59:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 285/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från grisköttssektorn som ges in under mars 2007 inom ramen för förordning (EG) nr 1233/2006 kan godtas

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 286/2007 av den 16 mars 2007 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i mars 2007 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 april–30 juni 2007

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 287/2007 av den 16 mars 2007 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende ginseng, standardiserade extrakt och beredningar av dessa (1)

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 288/2007 av den 16 mars 2007 om övergångsåtgärder med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning rörande kraven för beviljande av exportbidrag för vissa mjölk- och äggprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 1043/2005

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 289/2007 av den 16 mars 2007 om anpassning av förordning (EG) nr 1301/2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 290/2007 av den 16 mars 2007 om fastställande av den procentsats som anges i artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 318/2006 för regleringsåret 2007/08

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 291/2007 av den 16 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 272/2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 16 mars 2007

24

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/168/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 februari 2007 om utnämning av vice ordföranden för Gemenskapens växtsortsmyndighet

27

 

 

Kommissionen

 

 

2007/169/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 16 mars 2007 om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster skall tillämpas på vissa bud- och pakettjänster i Danmark [delgivet med nr K(2007) 840]  (1)

28

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om datum för ikraftträdande av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko

31

 

*

Information om dagen för ikraftträdandet av ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Bosnien och Hercegovina om de allmänna principerna för Bosnien och Hercegovinas deltagande i gemenskapsprogram

31

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/52/EG av den 5 juli 2006 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel (EUT L 204 av den 26.7.2006)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top