EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:066:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 66, 06 mars 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 66

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
6 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 234/2007 av den 5 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 235/2007 av den 5 mars 2007 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 236/2007 av den 2 mars 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 237/2007 av den 5 mars 2007 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

17

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/149/EG

 

*

Rådets beslut av den 5 mars 2007 om bemyndigande för Europeiska unionens råds ställföreträdande generalsekreterare att företräda vissa medlemsstater i syfte att ingå och förvalta avtal om tillhandahållande av tjänster rörande en kommunikationsinfrastruktur för Schengensammanhang i avvaktan på att denna överförs till en kommunikationsinfrastruktur som sköts av Europeiska gemenskapen

19

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/150/GUSP av den 5 mars 2007 om förnyande av åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till AVS–EG-ministerrådets beslut nr 7/2005 av den 22 november 2005 om användning av en andra tilldelning på 250 miljoner EUR av det villkorade beloppet på 1 miljard EUR inom ramen för 9:e EUF och användning av detta belopp för den andra avsättningen till EU:s mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna (EUT L 48 av den 18.2.2006)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top