Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:065:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 65, 03 mars 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 65

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
3 mars 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 228/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 229/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 230/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 26:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 231/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 26:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 232/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 58:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 233/2007 av den 2 mars 2007 om fastställande av importtullar för vissa sorter av råris från och med den 3 mars 2007

9

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/148/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 mars 2007 om upphävande av beslut 2006/694/EG om förbud att släppa ut ostmassa framställd i ett mejeri i Förenade kungariket på marknaden [delgivet med nr K(2007) 639]  (1)

10

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 221/2007 av den 1 mars 2007 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 64 av den 2.3.2007)

12

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress (EUT L 315 av den 15.11.2006)

12

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1692/2006 av den 24 oktober 2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) och om upphävande av förordning (EG) nr 1382/2003 (EUT L 328 av den 24.11.2006)

12

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top