Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:061:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 61, 28 februari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 61

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
28 februari 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 202/2007 av den 27 februari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 203/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 958/2006 och (EG) nr 38/2007 för att avskaffa exportbidragen till vissa destinationer

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 204/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1483/2006 när det gäller de kvantiteter som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 205/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning (EG) nr 990/2006 vad gäller kvantiteter som omfattas av stående anbudsinfordringar för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 206/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2247/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna)

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 207/2007 av den 27 februari 2007 om fastställande av det stöd som avses i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 för privat lagring av smör och grädde samt om undantag från förordning (EG) nr 2771/1999

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 208/2007 av den 27 februari 2007 om anpassning av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 209/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 210/2007 av den 27 februari 2007 om undantag från förordning (EG) nr 1282/2006 när det gäller giltighetstiden för exportlicenser med förutfastställelse av bidraget inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 211/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt när emittenten har en komplex finansiell historia eller har ingått ett betydande finansiellt åtagande (1)

24

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/138/EG

 

*

Rådets beslut av den 22 februari 2007 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

28

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

29

 

 

Kommissionen

 

 

2007/139/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 februari 2007 om godkännande av ett tillfälligt undantag från artiklarna 4.3 och 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, när det gäller användning och utsläppande på marknaden av HCFC-225cb för framställning av fluorpolymerer [delgivet med nr K(2007) 556]

47

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2007/140/GUSP av den 27 februari 2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

49

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top