Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:008:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 8, 13 januari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 8

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
13 januari 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 24/2007 av den 12 januari 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 25/2007 av den 12 januari 2007 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 23:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 26/2007 av den 12 januari 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 23:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 27/2007 av den 12 januari 2007 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 23:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 28/2007 av den 12 januari 2007 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 55:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

8

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2007/23/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om ändring av tillägg B till bilaga VII till 2005 års anslutningsakt avseende vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fisksektorn i Rumänien [delgivet med nr K(2006) 6801]  (1)

9

 

 

2007/24/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om godkännande av beredskapsplaner för bekämpning av aviär influensa och Newcastlesjuka [delgivet med nr K(2006) 6806]  (1)

26

 

 

2007/25/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen [delgivet med nr K(2006) 6958]  (1)

29

 

 

2007/26/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beträffande vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien [delgivet med nr K(2006) 6960]  (1)

35

 

 

2007/27/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om antagande av vissa övergångsbestämmelser för leveranser av obehandlad mjölk till bearbetningsanläggningar och behandling av sådan mjölk i Rumänien avseende kraven i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004 [delgivet med nr K(2006) 6963]  (1)

45

 

 

2007/28/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszoner när det gäller bluetongue [delgivet med nr K(2006) 6970]  (1)

51

 

 

2007/29/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om fastställande av övergångsåtgärder för vissa produkter av animaliskt ursprung som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och som från tredjeländer förs in i Bulgarien och Rumänien före den 1 januari 2007 [delgivet med nr K(2006) 7019]  (1)

57

 

 

2007/30/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om övergångsbestämmelser för saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprung som framställts i Bulgarien och Rumänien [delgivet med nr K(2006) 7028]  (1)

59

 

 

2007/31/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om övergångsbestämmelser när det gäller avsändande från Bulgarien till andra medlemsstater av vissa produkter inom kött- och mjölksektorn som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 [delgivet med nr K(2006) 7029]  (1)

61

 

 

Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2007/32/EG

 

*

Europols styrelses akt av den 29 november 2006 om ändring av Europols tjänsteförteckning i bilaga 1 till tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol

66

 

 

2007/33/EG

 

*

Beslut fattat av Europols styrelse av den 5 december 2006 om godkännande av de villkor och förfaranden som föreskrivs av Europol om justering av beloppen i bilagan till styrelsens beslut av den 16 november 1999 om skatter på löner och arvoden som betalas till Europols personal till förmån för Europol

69

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top