EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:397:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 397, 30 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 397

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
30 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1894/2006 av den 18 december 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Brasilien om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen, om ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1895/2006 av den 19 december 2006 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2006 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

6

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 18 december 2006 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Brasilien om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen

10

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Brasilien om ändring av medgivanden i förbindelse med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för anslutning till Europeiska gemenskapen

11

 

*

Rådets beslut av den 18 december 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om fastställande av en ram för samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor

14

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om inrättande av en samarbetsram inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor

15

 

*

Rådets beslut av den 19 december 2006 om ändring av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet

22

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 2006 om att inte uppta alaklor i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2006) 6567]  (1)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top