EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 379, 28 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 379

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
28 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1997/2006 av den 19 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1999/2006 av den 20 december 2006 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa sadlar med ursprung i Folkrepubliken Kina

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2000/2006 av den 20 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1870/2005 med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

37

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2001/2006 av den 21 december 2006 om anpassning av förordning (EG) nr 2295/2003 – om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg – med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2002/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

47

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2003/2006 av den 21 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för finansieringen av utgifter avseende den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

49

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2004/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2273/93 om fastställande av interventionsorter för spannmål och om anpassning av den förordningen med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

54

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2005/2006 av den 22 december 2006 om införande av preliminära antidumpningstullar på import av polyesterstapelfibrer av polyestrar (PSF) med ursprung i Malaysia och Taiwan

65

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2006/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 950/2006 till att även omfatta en årlig tullkvot för import av sockerprodukter med ursprung i Kroatien

95

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2007/2006 av den 22 december 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 när det gäller import och transitering av vissa mellanprodukter från kategori 3-material avsedda för tekniska ändamål i medicintekniska produkter, produkter för in vitro-diagnostik och i laboratoriereagenser samt om ändring av den förordningen ( 1 )

98

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2008/2006 av den 22 december 2006 om fastställande för år 2007 av tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för ”baby beef”-produkter med ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Montenegro och Kosovo

105

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2009/2006 av den 27 december 2006 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

117

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2010/2006 av den 27 december 2006 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för första halvåret 2007 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de kvoter som öppnats av gemenskapen för vilka det endast krävs importlicens

121

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 21 december 2006 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

123

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om att inte införa dimetenamid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2006) 6895]  ( 1 )

125

 

*

Kommissionens beslut av den 22 december 2006 om att inte införa fosalon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2006) 6897]  ( 1 )

127

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/1011/GUSP av den 21 december 2006 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

129

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top