EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:368:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 368, 23 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 368

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
23 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1969/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av orienteringspriser och gemenskapens produktionspris för fiskeåret 2007 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1970/2006 av den 22 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1971/2006 av den 22 december 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 januari 2007

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1972/2006 av den 22 december 2006 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2006 av den 22 december 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

74

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1976/2006 av den 20 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 vad avser en förlängning av tillämpningsperioderna ( 1 )

85

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1977/2006 av den 21 december 2006 om anpassning av förordning (EG) nr 1201/2006 om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2006/07 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

87

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1978/2006 av den 22 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 448/2001 avseende rapportering om indragningsförfaranden och återanvändning av indragna medel

89

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1979/2006 av den 22 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredjeland

91

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1980/2006 av den 20 december 2006 om övergångsbestämmelser som ändrar förordning (EG) nr 2076/2002 och besluten 2001/245/EG, 2002/928/EG och 2006/797/EG när det gäller fortsatt användning av vissa verksamma ämnen som inte ingår i bilaga I till direktiv 91/414/EEG med anledning av Bulgariens anslutning ( 1 )

96

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1981/2006 av den 22 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 när det gäller gemenskapens referenslaboratorium för genetiskt modifierade organismer ( 1 )

99

 

*

Kommissionens direktiv 2006/142/EG av den 22 december 2006 om ändring av förteckningen i bilaga IIIa till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG över ingredienser som måste anges vid märkning av livsmedel ( 1 )

110

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2005/217/EG av den 19 maj 2004 om de åtgärder som vidtagits av Danmark till förmån för TV2/Danmark ( EUT L 85 av den 23.3.2006 )

112

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top