EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:325:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 325, 24 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 325

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
24 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1726/2006 av den 23 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1727/2006 av den 23 november 2006 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1728/2006 av den 23 november 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1729/2006 av den 23 november 2006 om ändring av bilagorna I och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende firocoxib och triklabendazol ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1730/2006 av den 23 november 2006 om godkännande av bensoesyra (Vevo Vitall) som fodertillsats ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 av den 23 november 2006 om särskilda tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för vissa nötköttkonserver

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1732/2006 av den 23 november 2006 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1733/2006 av den 23 november 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1734/2006 av den 23 november 2006 om utfärdande av exportlicens för vin

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1735/2006 av den 23 november 2006 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 935/2006

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1736/2006 av den 23 november 2006 om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2006

21

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Beslut nr 1/2006 av den 29 september 2006 av den kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande, om ändring av kapitel 11 i bilaga 1

22

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2006 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till jordförbättringsmedel [delgivet med nr K(2006) 5369]  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens beslut av den 23 november 2006 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest hos viltlevande svin och för nödvaccination av viltlevande svin mot denna sjukdom i Bulgarien [delgivet med nr K(2006) 5468]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top