Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:322:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 322, 22 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 322

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
22 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1721/2006 av den 21 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1722/2006 av den 21 november 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 1431/94, (EG) nr 2497/96, (EG) nr 1396/98, (EG) nr 701/2003 och (EG) nr 593/2004 vad gäller inlämning av ansökningar om importlicenser inom sektorn för fjäderfäkött och ägg för det första kvartalet 2007

3

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 2/2006 av associeringsrådet EU-Chile av den 16 oktober 2006 om ändring av bilaga I till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att beakta införlivandet av de tullförmåner som beviljas Chile genom gemenskapens Allmänna preferenssystem (GSP)

5

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 31 maj 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende nr COMP/F/38.645 – Metakrylater) [delgivet med nr K(2006) 2098]  (1)

20

 

*

Kommissionens rekommendation av den 16 november 2006 om övervakningen av bakgrundsnivåerna av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i livsmedel [delgivet med nr K(2006) 5425]  (1)

24

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/795/GUSP av den 20 november 2006 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top