EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:316:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 316, 16 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 316

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
16 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1687/2006 av den 15 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2006 av den 15 november 2006 om avvikelse från förordning (EG) nr 2375/2002 i fråga om vissa importlicenser som utfärdats för tranch nr 4 i delkvot III, inom tullkvoterna för import av vanligt vete av annan kvalitet än hög

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1689/2006 av den 15 november 2006 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor och äpplen)

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1690/2006 av den 15 november 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 november 2006

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1691/2006 av den 15 november 2006 om förbud mot fiske efter torsk i ICES-område IIIa Kattegatt med fartyg som seglar under tysk flagg

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 13 november 2006 om undvikande av dubbelräkning av minskningar av utsläpp av växthusgaser inom ramen för gemenskapens system för handel med utsläppsrätter när det gäller projektverksamhet enligt Kyotoprotkollet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG [delgivet med nr K(2006) 5362]  (1)

12

 

*

Kommissionens Beslut av den 15 november 2006 om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av katodstrålebildrör för färgtelevisionsmottagare med ursprung i Folkrepubliken Kina, Sydkorea, Malaysia och Thailand

18

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 584/2006 av den 10 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1480/2003 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa elektroniska mikrokretsar kända under namnet dynamiska ram-minnen med ursprung i Republiken Korea och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts (EUT L 103 av den 12.4.2006)

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top