EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:313:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 313, 14 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 313

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
14 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1674/2006 av den 13 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1675/2006 av den 13 november 2006 om förbud mot fiske efter blåvitling i ICES-område Vb (färöiska vatten) av fartyg som seglar under fransk flagg

3

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 10 november 2006 om befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar från Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, senast bibehållen och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005, och om hävande för vissa parter av uppskjutandet enligt förordning (EG) nr 88/97 av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen

5

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/773/GUSP av den 13 november 2006 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2005/889/GUSP om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EU BAM Rafah)

15

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top