Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:312:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 312, 11 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 312

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
11 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1667/2006 av den 7 november 2006 om glukos och laktos (kodifierad version)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1668/2006 av den 10 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1669/2006 av den 8 november 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn (kodifierad version)

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1670/2006 av den 10 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1784/2003 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (kodifierad version)

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1671/2006 av den 10 november 2006 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

41

 

*

Rådets direktiv 2006/91/EG av den 7 november 2006 om bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version)

42

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 7 november 2006 om ändring av beslut 2003/583/EG om användning för åtgärder i Demokratiska republiken Kongo av medel som erhållits av Europeiska investeringsbanken i enlighet med den andra, tredje, fjärde, femte och sjätte Europeiska utvecklingsfonden

45

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 31 oktober 2006 om upprättande av en förteckning över regioner och områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt delmålen gränsöverskridande och transnationellt samarbete inom målet europeiskt territoriellt samarbete för 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 5144]

47

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ( 1 )

59

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2006 om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning [delgivet med nr K(2006) 5304]  ( 1 )

66

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top