EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:308:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 308, 08 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 308

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
8 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1640/2006 av den 7 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1641/2006 av den 6 november 2006 om införande av ett förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena IIa (EG-vatten) och IV av fartyg som seglar under svensk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1642/2006 av den 7 november 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 51/2006 när det gäller fångstbegränsningar för bestånden av skarpsill i ICES-områdena IIa (EG-vatten) och IV (EG-vatten)

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 av den 7 november 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till tredjeland (kodifierad version)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1644/2006 av den 7 november 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1483/2006 när det gäller de kvantiteter som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1645/2006 av den 7 november 2006 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 8 november 2006

15

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/755/GUSP av den 7 november 2006 om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

18

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (EGT L 157 av den 10.6.1992) (Svensk specialutgåva, Område 3, Volym 42)

19

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top