Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:294:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 294, 25 oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 294

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
25 oktober 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1582/2006 av den 24 oktober 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 1907/90 beträffande undantag för tvättning av ägg

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1583/2006 av den 23 oktober 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av etanolaminer med ursprung i Amerikas förenta stater

2

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1584/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1585/2006 av den 24 oktober 2006 om ändring av bilaga III till rådets förordning (EG) nr 318/2006

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1586/2006 av den 24 oktober 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1483/2006 när det gäller de kvantiteter som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1587/2006 av den 23 oktober 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1588/2006 av den 23 oktober 2006 om förbud mot fiske efter nordhavsräka i norska vatten söder om 62° N med fartyg som seglar under svensk flagg

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1589/2006 av den 24 oktober 2006 om förbud mot fiske efter kungsfisk i NAFO-område 3M med fartyg under estnisk, tysk, lettisk, litauisk och portugisisk flagg

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1590/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicenser som lämnats in under perioden 16–18 oktober 2006 för smör från Nya Zeeland inom den importtullkvot som förvaltas enligt förordning (EG) nr 1452/2006 kan godkännas

31

 

*

Kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG med avseende på spårbarhetskrav, anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav för kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler ( 1 )

32

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 27 mars 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albaniens ministerråd om vissa luftfartsaspekter

51

Avtal mellan Republiken Albaniens ministerråd och Europeiska gemenskapen om vissa luftfartsaspekter

52

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 4 september 2006 om fastställandet av en kod och standardregler för överföring till maskinläslig form av data från de statistiska grundundersökningarna av vinodlingsområden [delgivet med nr K(2006) 3881] (kodifierad version)

59

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2006/718/GUSP av den 23 oktober 2006 om genomförande av gemensam ståndpunkt 2006/276/GUSP om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top