EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:288:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 288, 19 oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 288

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
19 oktober 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1554/2006 av den 18 oktober 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1555/2006 av den 18 oktober 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1039/2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Tyskland, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovenien, Slovakien och Sverige

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1556/2006 av den 18 oktober 2006 om tillämpningsföreskrifter förrådets förordning (EG) nr 774/94 vad gäller importordningen för griskött (kodifierad version)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1557/2006 av den 18 oktober 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1952/2005 när det gäller registrering av kontrakt och meddelande av uppgifter inom humlesektorn

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1558/2006 av den 18 oktober 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1559/2006 av den 18 oktober 2006 om minimikvalitetskrav för Williams- och Rochapäron i sockerlag och/eller i naturlig fruktsaft inom ramen för ordningen för produktionsstöd (kodifierad version)

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2006 av den 18 oktober 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1561/2006 av den 18 oktober 2006 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

28

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 1 september 2006 om undertecknande på gemenskapens vägnar av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

30

Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigations Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

31

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top