Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:278:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 278, 10 oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 278

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
10 oktober 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1485/2006 av den 9 oktober 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1486/2006 av den 5 oktober 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1487/2006 av den 9 oktober 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 när det gäller storleken på stödet för framställning av kasein och kaseinater av skummjölk

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2006 av den 9 oktober 2006 om fastställande av de nedsättningskoefficienter som skall tillämpas vid interventionsuppköp av jordbruksprodukter under räkenskapsåret 2007

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1489/2006 av den 9 oktober 2006 om fastställande av de räntesatser som skall användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring av lager för räkenskapsåret 2007 för EGFJ

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1490/2006 av den 6 oktober 2006 om förbud mot fiske efter fjällbrosme i ICES-områdena VIII och IX (gemenskapens vatten och internationella vatten) med fartyg som seglar under spansk flagg

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 29 september 2006 om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd [delgivet med nr K(2006) 4026]  (1)

15

 

*

Kommissionens beslut av den 3 oktober 2006 om de finansiella följder som skall fastställas i vissa oegentlighetsärenden i samband med avslutandet av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2006) 4324]

24

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338 av den 22.12.2005)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top