Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:270:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 270, 29 september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 270

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
29 september 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1424/2006 av den 25 september 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1676/2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Republiken Indien och Republiken Korea

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1425/2006 av den 25 september 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Thailand och om avslutande av förfarandet beträffande import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Malaysia

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1426/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1427/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1428/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1429/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

48

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1430/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

49

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1431/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

51

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1432/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1433/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

58

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1434/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

60

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1435/2006 av den 28 september 2006 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

63

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1436/2006 av den 28 september 2006 om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2006

65

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av beslut nr 1/2006 av associeringsrådet EU–Tunisien av den 28 juli 2006 om ändring av protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet, om definitionen av ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete

66

 

 

Kommissionen

 

*

Beslut nr 1/2006 av gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 6 juli 2006 om ändring av bilaga II (social trygghet) till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer

67

 

*

Kommissionens beslut av den 25 september 2006 om att bevilja Republiken Cypern ett undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG [delgivet med nr K(2006) 4177]

72

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top