Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:269:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 269, 28 september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 269

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
28 september 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1419/2006 av den 25 september 2006 om upphävande av förordning (EEG) nr 4056/86 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten, och om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1/2003 till att även omfatta cabotage och internationell trampfart (1)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1420/2006 av den 27 september 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1421/2006 av den 27 september 2006 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredjeland

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1422/2006 av den 27 september 2006 om utfärdande av importlicenser för ris avseende de ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i september 2006 i enlighet med förordning (EG) nr 327/98

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1423/2006 av den 26 september 2006 om inrättande av en mekanism för lämpliga åtgärder på området för jordbruksutgifter i fråga om Bulgarien och Rumänien

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 15 september 2006 om utnämning av belgiska, grekiska, irländska, cypriotiska, nederländska, polska, portugisiska, finländska, svenska och brittiska samt två italienska ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

13

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top