EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:236:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 236, 31 augusti 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 236

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
31 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1288/2006 av den 25 augusti 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 367/2006 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i Indien efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 2026/97 och om ändring av förordning (EG) nr 1676/2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Indien

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1289/2006 av den 25 augusti 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa kylfrysar av ”side-by-side”-modell med ursprung i Republiken Korea

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1290/2006 av den 30 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2006 av den 30 augusti 2006 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1292/2006 av den 30 augusti 2006 om införande av ett förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena I och II (norska vatten) av fartyg som seglar under spansk flagg

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1293/2006 av den 30 augusti 2006 om förbud mot fiske efter marulk i ICES-område IV (norska vatten) med fartyg som seglar under tysk flagg

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1294/2006 av den 30 augusti 2006 om förbud mot fiske efter lubb i ICES-område IV (norska vatten) med fartyg som seglar under tysk flagg

26

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens rekommendation av den 24 augusti 2006 Kulturellt innehåll – digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande

28

 

*

Kommissionens beslut av den 25 augusti 2006 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av kromafenozid, halosulfuron, tembotrion, valifenal och zucchinigulmosaikvirus – svag stam i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2006) 3820]  ( 1 )

31

 

 

Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget

 

*

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) första ändringsbudget för 2006

34

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1285/2006 av den 29 augusti 2006 om öppnande av förfarandet för tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2007 inom ramen för vissa GATT-kvoter ( EUT L 235 av den 30.8.2006 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top