Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:218:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 218, 09 augusti 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 218

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
9 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1199/2006 av den 8 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1200/2006 av den 8 augusti 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tjeckiska interventionsorganet i Belgien

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1201/2006 av den 8 augusti 2006 om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2006/07 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 27 juli 2006 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2006) 3331]

12

 

*

Kommissionens beslut av den 3 augusti 2006 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn i Polen [delgivet med nr K(2006) 3462]  (1)

17

 

*

Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna [delgivet med nr K(2006) 3456]  (1)

20

 

*

Kommissionens beslut av den 8 augusti 2006 om ändring av beslut 2005/802/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av kaliumklorid med ursprung i Ryska federationen

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top