EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:214:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 214, 04 augusti 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 214

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
4 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1183/2006 av den 24 juli 2006 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur (kodifierad version)

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror (kodifierad version)

7

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1185/2006 av den 24 juli 2006 om uppsägning av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Angolas regering om fiske utanför Angola och om undantag från förordning (EG) nr 2792/1999

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1186/2006 av den 3 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2006 av den 3 augusti 2006 om undantag från förordning (EG) nr 796/2004 när det gäller tillämpningen av förordningens artikel 21 i vissa medlemsstater

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1188/2006 av den 3 augusti 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1189/2006 av den 3 augusti 2006 om ändring för sextiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

21

 

*

Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning

29

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 11 april 2006 om fördelning av de mängder kontrollerade ämnen som tillåts för viktiga användningsområden inom gemenskapen under 2006 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 [delgivet med nr K(2006) 1483]  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens beslut av den 20 juli 2006 om ersättning av bilagan till beslut 2005/769/EG beträffande fastställande av regler för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1292/96

50

 

*

Kommissionens beslut av den 2 augusti 2006 om ändring av beslut 93/195/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang [delgivet med nr K(2006) 3400]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top