EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:201:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 201, 25 juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 201

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
25 juli 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1126/2006 av den 24 juli 2006 om ändring av förordning (EG) nr 234/2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003, och om tillfälligt upphävande av vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1127/2006 av den 24 juli 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1128/2006 av den 24 juli 2006 om det försäljningsled som genomsnittspriserna för slaktkroppar av gris avser (kodifierad version)

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1129/2006 av den 24 juli 2006 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 2006 för de tilläggskvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien och Rumänien kan godkännas

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1130/2006 av den 24 juli 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2006 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1131/2006 av den 24 juli 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 18 maj 2006 om ingående av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

15

 

*

Rådets beslut av den 27 juni 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om markskydd, protokollet om energi och protokollet om turism till Alpkonventionen

31

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 19 juli 2006 om ett principiellt erkännande av att den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av metaflumizon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG är fullständig [delgivet med nr K(2006) 3238]  ( 1 )

34

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/518/GUSP av den 24 juli 2006 om ändring och förlängning av vissa restriktiva åtgärder mot Liberia

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top