Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:175:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 175, 29 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 175

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
29 juni 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 953/2006 av den 19 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1673/2000 när det gäller beredningsstödet för lin och hampa som odlas för fiberproduktion, och förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller hampa som berättigar till stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 954/2006 av den 27 juni 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kroatien, Rumänien, Ryssland och Ukraina, om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2320/97 och rådets förordning (EG) nr 348/2000 och om avslutande av interimsöversynen och översynen vid giltighetens utgång av antidumpningstullarna på import av vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål med ursprung i bland annat Ryssland och Rumänien och om avslutande av interimsöversynen av antidumpningstullarna på import av vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål med ursprung i bland annat Ryssland, Rumänien, Kroatien och Ukraina

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 955/2006 av den 28 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 956/2006 av den 28 juni 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 94/92 avseende den förteckning över de icke-medlemsländer som vissa jordbruksprodukter som erhålls genom organisk produktion måste härröra från för att få marknadsföras i gemenskapen ( 1 )

41

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 957/2006 av den 28 juni 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen och om ändring av förordning (EEG) nr 48/90

45

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 958/2006 av den 28 juni 2006 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2006/07 för fastställande av exportbidrag för vitsocker

49

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 959/2006 av den 28 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 647/2006 om utfärdande av importlicenser för ris i samband med ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i april 2006 i enlighet med förordning (EG) nr 327/98

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 960/2006 av den 28 juni 2006 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för andra halvåret 2006 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för de kvoter som öppnats av gemenskapen för vilka det endast krävs importlicens

56

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 961/2006 av den 28 juni 2006 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

58

 

*

Kommissionens direktiv 2006/59/EG av den 28 juni 2006 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av karbaryl, deltametrin, endosulfan, fenitrotion, metidation och oxamyl ( 1 )

61

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 1 juni 2006 om ändring av bilaga 12 till de gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 14a till den gemensamma handboken om avgifter motsvarande de administrativa kostnaderna för att behandla viseringsansökningar

77

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 23 juni 2006 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i bl.a. Rumänien

81

 

 

Kommissionen
Europeiska gemenskapernas administrativa Kommission för social trygghet för migrerande arbetare

 

*

Beslut nr 207 av den 7 april 2006 om tolkningen av artikel 76 och artikel 79.3 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och artikel 10.1 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 avseende samtidig rätt till familjeförmåner eller familjebidrag ( 2 )

83

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 42/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

86

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 43/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

89

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 44/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

91

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 45/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

92

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 46/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

94

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 47/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

95

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 48/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

97

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 49/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

99

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 50/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

100

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 51/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

101

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 52/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

103

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 53/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet

104

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 54/2006 av den 28 april 2006 om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet

105

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

 

(2)   Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EU och Schweiz

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top