Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:174:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 174, 28 juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 174

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
28 juni 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 948/2006 av den 27 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 949/2006 av den 27 juni 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

3

 

*

Rådets direktiv 2006/58/EG av den 27 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 2002/38/EG vad gäller tillämpningsperioden för mervärdesskatteordningen för radio- och televisionssändningar samt vissa tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg

5

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 27 juni 2006 om ändring av beslut 2006/148/EG om förebyggande vaccination mot högpatogen aviär influensa av typ H5N1 och om därtill knutna bestämmelser om förflyttningar i Frankrike [delgivet med nr K(2006) 2875]

7

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/439/GUSP av den 27 juni 2006 om ytterligare bidrag från Europeiska unionen till konfliktlösningsprocessen i Georgien/Sydossetien

9

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top